Navigation

Детски надбавки


Детски надбавки (Kindergeld) получават всички семейства, независимо от дохода. Принципно те се изплащат за всички деца до 18-годишна възраст. Ако детето Ви е безработно, детски надбавки се изплащат докато то навърши 21 години. Ако детето е в процес на обучение, Вие получавате детски надбавки докато то навърши 25 години.

За детски надбавки следва да кандидатствате писмено. Обикновено за тях отговаря Семейната каса на Федералната служба по заетостта.  Детските надбавки възлизат на по 219 евро месечно за първото и второто дете, на 225 евро за третото, както и на 250 евро за всяко следващо дете. При определени условия деца с чуждо гражданство също имат право да получават Детски надбавки.

Допълнителна подробна информация за отделните обезщетения и помощи ще намерите на уеб страниците на Федералното министерство за семейството, както и на т. нар. „Семеен портал“ (Familienportal). Използвайте също и инфотула (Infotool) на Федералното министерство за семейството. По този начин – въз основа на минимални данни – можете да установите какви семейни помощи са приложими във Вашия случай.