Navigation

Защита при майчинство

Ясмин очаква дете – едно малко чудо. Бременността, раждането и първите месеци от живота на Паул са специален период в живота й. През това време Ясмин и детето й се нуждаят от особена закрила, отпуск по майчинство. Така здравето на Паул и Ясмин е защитено по време на бременността и периода на кърмене. Освен това той дава възможност на Ясмин да работи преди и след отпуска по майчинство и регламентира защитата срещу уволнение. Освен това отпуска по майчинство гарантира дохода на Ясмин по времето, през което тя не работи. Студентки, ученички и доброволки на федерално ниво имат право на отпуск по майчинство.

Особено през първите три месеца на бременността има опасни ситуации за бременните жени и неродените им деца. Колкото по-рано Ясмин информира работодателя си за бременността, толкова по-ефективно той може да приложи защитата при майчинство. Работодателят й трябва да избягва ситуации, материали или предмети, които застрашават нейното здраве или това на Паул. Затова застрашаването трябва предварително да бъде избегнато от него чрез оценка на риска.

В личен разговор Ясмин и работодателят й могат заедно да се погрижат за това, условията на труд за нея по време на бременността й да са подходящи. Тя има право на такъв разговор. Ако Ясмин не може да изпълнява определени дейности по здравословни причини, тя може да получи медицинско свидетелство за това от лекар. Преди да се стигне до забрана за работа, работодателят й трябва да провери дали той не може а адаптира условията й на труд към майчинството. Като алтернатива Ясмин би могла да работи на друго работно място.

Въпроси, свързани с майчинството, могат да бъдат отправени и към съответната контролна служба, отговаряща за предприятието. Ако работодателят на Ясмин не може да отстрани опасностите за нейното здраве или това на Паул чрез мерки за защита, той няма право да я държи на работа. Забраната за труд трябва да бъде приложена само доколкото е необходимо за защита на нейното здраве или това на Паул. Забраната може да се ограничи с конкретни дейности или работно време.

Срокът за защита, в който Ясмин не трябва да работи, започва шест седмици преди термина за раждане. Терминът за раждане се определя от лекаря, акушерката или родилния помощник. Ако малкият Паул се роди по-рано от очакваното, защитата на Ясмин се удължава след раждането с броя на дните, които не са били ползвани преди него. Тъй-като Ясмин е здравно осигурена, тя получава по време на отпуска по майчинство обезщетение за майчинство, към което има определена добавка от страна на работодателя. Общо тази помощ обикновено отговаря на средния й доход през последните три месеца преди раждането. Ако Ясмин пожелае, тя може да работи в периода на защита преди раждането, като след него тя получава защита от осем седмици.

В този период тя при всички случаи не трябва да работи. В определени случаи, като например при раждане на повече от едно дете наведнъж и при преждевременно раждане продължителността е 12 седмици. И за този период се изплаща обезщетение за майчинство и добавка от работодателя. При раждане на дете с увреждане, срокът може да бъде удължен до 12 седмици след раждането, ако майката заяви това. По здравна осигуровка Ясмин има право на помощ от акушерка. След изтичане на отпуска по майчинство, тя има право на надбавка за отглеждане на дете и на отпуск за отглеждане на дете.

И след връщането на Ясмин на работното й място, то трябва да бъде съобразено със защитата при майчинство. Ако тя кърми малкия Паул, работодателят трябва така да адаптира работното й място, че, здравето му да не бъде застрашено. Ако това не е възможно, Ясмин може да не работи и да получава заплата за майчинство. До първия рожден ден на Паул Ясмин освен това има право на платени почивки, за да може да го кърми. Друга полезна информация ще намерите в брошурата ни с упътвания към отпуска по майчинство (Leitfaden zum Mutterschutz).