Navigation

Надбавките за отглеждане на дете


С надбавките за отглеждане на дете (Elterngeld) се подпомагат родители, които след раждането на дете работят по-малко или изобщо не работят, за да могат да се грижат за детето си. Надбавки за отглеждане на дете са предвидени за всички майки и бащи. С надбавките за отглеждане на дете Вие можете да работите до 30 часа седмично. Също така има възможност и изобщо да не работите. За да получавате надбавки за отглеждане на дете не е необходимо да прекъсвате следването или образованието си. Можете да подадете молба за отпускане на надбавки за отглеждане на дете самостоятелно или заедно с другия родител.

При надбавките за отглеждане на дете съществуват три варианта: базисни надбавки за отглеждане на дете, надбавки за отглеждане на дете плюс и бонус за партньорство.

Базисни надбавки за отглеждане на дете получавате най-малко 2 месеца и докато детето Ви навърши 12 месеца. Ако и двамата родители получават базисни надбавки за отглеждане на дете, общо могат да получават такива, докато детето навърши 14 месеца. Те могат свободно да разпределят тези месеци помежду си. Могат да получават базисните надбавки за отглеждане на дете заедно, един след друг или редувайки се. Надбавки за допълнителните 2 месеца ще получите също и ако сте самотен родител. Базисните надбавки за отглеждане на дете са в размер на минимум 300 и максимум 1.800 евро на месец, в зависимост от Вашия доход преди раждането на детето. Принципно са в размер на 65 процента от нетните доходи.

Родителите с ниски доходи получават до 100 процента от нетните си доходи. Ако паралелно с надбавките за отглеждане на дете работите на непълно работно време,това ще се отрази на размера на надбавките за отглеждане на дете. Вашите доходи след раждането се вземат под внимание. Ако преди раждането не сте имали доходи,ще имате право на минималната сума. Ако имате и други деца или Ви се родят близнаци, ще имате право да получавате по-високи суми.

Един пример: Една майка получава базисни надбавки за отглеждане на дете от 1-вия до 8-мия месец на детето. След това бащата получава базисни надбавки за отглеждане на дете от 9-тия до 14-тия месец на детето. С това родителите напълно изчерпват полагаемите им се 14 месеца базисни надбавки за отглеждане на дете.

С надбавките за отглеждане на дете плюс можете да удължите времето на получаване. Тези надбавки се получават двойно по-дълго в сравнение с базисните надбавки за отглеждане на дете. Ако след раждането не работите, надбавките за отглеждане на дете плюс са в размер наполовина на този на базисните надбавки за отглеждане на дете. Ако след раждането работите на непълно работно време, надбавките за отглеждане на дете плюс могат да са в същия размер като базисните надбавки за отглеждане на дете за работещи на непълно работно време. Тогава надбавките за отглеждане на дете плюс могат да са особено изгодни, тъй като ще са в същия или в приблизително същия размер, но ще можете да ги получавате по-продължително от базисните надбавки за отглеждане на дете.

Така можете да получавате повече надбавки за отглеждане на дете. Надбавките за отглеждане на дете плюс са между 150 и 900 евро на месец. Можете свободно да комбинирате базисните надбавки за отглеждане на дете и надбавките за отглеждане на дете плюс. Родители, които разпределят ангажиментите си около семейството и работата в изключителен дух на партньорство, могат да получат т.нар. бонус за партньорство. Това са 4 допълнителни месеца надбавки за отглеждане на дете плюс, ако и двамата едновременно работите на непълно работно време.

Ако сте самотен родител, е достатъчно, ако самият Вие отговаряте на условията. Имате право да получите бонуса за партньорство по всяко време: Преди, между и след получаването на базисни надбавки за отглеждане на дете и надбавки за отглеждане на дете плюс. Това функционира например по следния начин: Майката получава базисни надбавки за отглеждане на дете през първите 4 месеца, бащата – през 5 и 6 месец. Двамата родители получават надбавки за отглеждане на дете плюс през месеците 7 до 14. От 15-ти до 18-ти месец и двамата работят между 25 и 30 часа в седмицата и ползват за това партньорски бонус.

Ориентация за това, в какъв размер може да бъдат надбавките за отглеждане на дете можете да получите като направите примерно онлайн-изчисление с калкулатора за надбавки за отглеждане на дете. Заявление за надбавки за отглеждане на дете можете да подадете писмено в съответната служба (Elterngeldstelle). С новия безплатен асистент ElterngeldDigital можете – според местоживеенето си и провинцията –да попълните заявлението вече и електронно на www.elterngeld-digital.de и директно да го подадете.