Navigation

Aвансовите плащания за издръжка


При липса на издръжка, на каквато детето Ви всъщност има право, от помощ могат да Ви бъдат авансовите плащания за издръжка (Unterhaltsvorschuss). Те се изплащат най-много до навършване на 18 години на детето. За деца до 5-годишна възраст възлизат на 174 евро месечно, за деца на възраст от 6 до 11 години – на 232 евро месечно. В този случай размерът на Вашия доход в качеството Ви на самотен родител е без значение.

Деца на възраст между 12 и 17 години имат право на авансови плащания за издръжка, ако детето не разчита на обезщетения съгласно разпоредбите на книга II от Социалния кодекс, респективно ако Вие в качеството Ви на самотен родител получавате най-малко 600 евро бруто съгласно разпоредбите на книга II от Социалния кодекс. Тогава ще получавате 309 евро авансови плащания за издръжка на месец.

За да Ви бъдат отпуснати авансови плащания за издръжка, трябва да подадете писмена молба, която принципно се адресира до съответно компетентната Служба за младежта. При определени условия деца с чуждо гражданство също имат право да получават авансови плащания за издръжка.

Допълнителна подробна информация за отделните обезщетения и помощи ще намерите на уеб страниците на Федералното министерство за семейството, както и на т. нар. „Семеен портал“ (Familienportal). Използвайте също и инфотула (Infotool) на Федералното министерство за семейството. По този начин – въз основа на минимални данни – можете да установите какви семейни помощи са приложими във Вашия случай.