Navigation

Naknadu za djecu

Naknadu za djecu (Kindergeld) dobivaju sve obitelji, i to neovisno o dohotku. Isplaćuje se načelno za svu djecu do navršene 18. godine života. Ako je vaše dijete nezaposleno, naknada za djecu isplaćuje se do navršene 21. godine života djeteta, a ako se vaše dijete školuje, dobivate naknadu za djecu do navršene 25. godine života djeteta.

Za dobivanje naknade za djecu potreban je pisani zahtjev. Nadležno tijelo kojem se podnosi zahtjev u pravilu je Fond za pomoć obiteljima (Familienkasse) Savezne agencije za zapošljavanje (Bundesagentur für Arbeit).

Mjesečna naknada za djecu iznosi po 219 eura za prvo i drugo dijete, 225 eura za treće dijete i 250 eura za svako naredno dijete. Pod određenim uvjetima i djeca sa stranim državljanstvom mogu dobivati naknadu za djecu.

Daljnje detaljne informacije o pojedinačnim davanjima i potporama možete pronaći na web stranicama Saveznog ministarstva za obitelj kao i na portalu za obitelji. Koristite i informativnu aplikaciju Saveznog ministarstva za obitelj kojom na osnovi malog broja podataka možete saznati koja obiteljska davanja za vas dolaze u obzir.