Navigation

Predujam za uzdržavanje

Predujam za uzdržavanje (Unterhaltsvorschuss) isplaćuje se ako vaše dijete ne prima alimentaciju. Isplaćuje se najduže do navršene 18. godine života djeteta, a iznosi 174 eura mjesečno za djecu do 5 godina i 232 eura mjesečno za djecu od 6 do 11 godina. Dohodak koji ostvarujete vi kao samohrani roditelj pri tome nije relevantan.

Za djecu od 12 do 17 godina postoji pravo na predujam za uzdržavanje kada dijete ne ovisi o davanjima na osnovi Druge knjige Socijalnog zakonika (SGB II) ili kada vi, kao samohrani roditelj koji prima davanja na osnovi Druge knjige Socijalnog zakonika (SGB II), imate bruto plaću od najmanje 600 eura.

U tom slučaju dobivate predujam za uzdržavanje u iznosu od 309 eura mjesečno. Za dobivanje predujma za uzdržavanje morate podnijeti pisani zahtjev, i to u pravilu nadležnom Uredu za skrb o mladima (Jugendamt). Pod određenim uvjetima i djeca sa stranim državljanstvom mogu dobivati predujam za uzdržavanje.

Daljnje detaljne informacije o pojedinačnim davanjima i potporama možete pronaći na web stranicama Saveznog ministarstva za obitelj kao i na portalu za obitelji. Koristite i informativnu aplikaciju Saveznog ministarstva za obitelj kojom na osnovi malog broja podataka možete saznati koja obiteljska davanja za vas dolaze u obzir.