Navigation

Roditeljska naknada

Roditeljska naknada (Elterngeld) pomaže roditeljima koji nakon rođenja djeteta ne rade ili rade manje radi njegove njege. Roditeljska naknada namijenjena je svim majkama i očevima. Dok je primate, možete raditi do 30 sati tjedno, ali je također moguće da uopće niste zaposleni. Za dobivanje roditeljske naknade ne morate prekinuti studij ili strukovno obrazovanje. Zahtjev za isplatu roditeljske naknade možete podnijeti kao pojedinac ili zajedno s drugim roditeljem.

Postoje tri varijante roditeljske naknade: osnovna roditeljska naknada (Basiselterngeld), roditeljska naknada plus (ElterngeldPlus) i bonus za partnerstvo (Partnerschaftsbonus).

Osnovnu roditeljsku naknadu primate najmanje dva mjeseca, a najviše 12 mjeseci života vašeg djeteta. Kada oboje primate roditeljsku naknadu, zajedno je možete dobiti na 14 mjeseci života djeteta. Te mjesece možete međusobno podijeliti kako želite, tj. možete primati osnovnu roditeljsku naknadu ajedno, jedan za drugim ili naizmjenično. Pravo na ova dodatna dva mjeseca imate i kao samohrani roditelj. Osnovna roditeljska naknada iznosi između 300 i 1.800 eura mjesečno, ovisno o vašem dohotku prije rođenja djeteta. U pravilu se isplaćuje 65 posto dotadašnjeg neto dohotka.

Roditelji s malim dohotkom primaju do 100 posto svog neto dohotka.Kada uz primanje roditeljske naknade radite skraćeno radno vrijeme, to se odražava na visinu vaše roditeljske naknade. Uzima se u obzir vaš dohodak nakon rođenja djeteta.
Ako prije rođenja djeteta niste imali dohodak, možete dobivati minimalni iznos. Ako imate drugu malu djecu ili dobijete blizance, možete primati veće iznose.

Primjer: Majka dobiva osnovnu roditeljsku naknadu od 1. do 8. mjeseca života djeteta. Poslije toga otac dobiva osnovnu roditeljsku naknadu od 9. do 14. mjeseca života djeteta. Time su roditelji u potpunosti iskoristili svoje pravo na 14 mjeseci isplate osnovne roditeljske naknade.

Koristeći roditeljsku naknadu plus (ElterngeldPlus) možete produžiti razdoblje primanja roditeljske naknade. Roditeljska naknada plus isplaćuje se dva puta duže od osnovne roditeljske naknade. Kada nakon rođenja djeteta ne radite, roditeljska naknada plus iznosi polovicu osnovne roditeljske naknade.

Kada nakon rođenja djeteta radite skraćeno radno vrijeme, roditeljska naknada plus može dostići isti iznos kao osnovna roditeljska naknada uz rad sa skraćenim radnim vremenom. U takvom slučaju korištenje roditeljske naknade plus može se posebno isplatiti budući da je možete primati u istom ili približno istom iznosu kao osnovnu roditeljsku naknadu, ali na duže razdoblje.

Na taj način možete primati veću roditeljsku naknadu. Roditeljska naknada plus iznosi između 150 i 900 eura mjesečno. Osnovnu roditeljsku naknadu i roditeljsku naknadu plus možete kombinirati po želji. Roditelji koji međusobno dijele obiteljske i profesionalne obveze na posebno ravnopravan način mogu dobivati bonus za partnerstvo. To su četiri dodatna mjeseca roditeljske naknade plus koje dobivate kada oboje istodobno radite skraćeno radno vrijeme. Ako ste samohrani roditelj, dovoljno je da sami ispunjavate uvjete. Bonus za partnerstvo možete koristiti u bilo koje doba: prije, između ili poslije korištenja osnovne roditeljske naknade i roditeljske naknade plus.

To npr. funkcionira ovako: Majka dobiva osnovnu roditeljsku naknadu u prva četiri mjeseca života djeteta, a otac u petom i šestom mjesecu. Oba roditelja dobivaju roditeljsku naknadu plus od 7. do 14. mjeseca života djeteta. Od 15. do 18. mjeseca života djeteta oboje rade između 25 i 30 sati tjedno i za to koriste pravo na bonus za partnerstvo.

Pomoću online aplikacije „Elterngeldrechner“ možete se neobvezujuće informirati o mogućoj visini vaše roditeljske naknade. Navedenu aplikaciju i daljnje informacije možete pronaći na Familienportal. Pisani zahtjev za isplatu roditeljske naknade možete podnijeti kod nadležne Službe za roditeljsku naknadu (Elterngeldstelle). Novom besplatnom aplikacijom „ElterngeldDigital“, a ovisno o saveznoj zemlji u kojoj imate prebivalište, zahtjev za isplatu roditeljske naknade možete već ispuniti i izravno podnijeti elektroničkim putem na www.elterngeld-digital.de.