Navigation

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny (Kindergeld) otrzymują wszystkie rodziny, niezależnie od osiąganego dochodu. Z zasady jest on wypłacany na wszystkie dzieci w wieku do 18 lat. Jeżeli Twoje dziecko jest bezrobotne, zasiłek rodzinny jest wypłacany do 21. roku życia, a jeżeli dziecko dalej się uczy, zasiłek rodzinny jest wypłacany do 25. roku życia.

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego musisz złożyć pisemnie, zwykle w Kasie Świadczeń Rodzinnych Federalnej Agencji Pracy (Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit).

Zasiłek rodzinny przysługujący miesięcznie to 219 euro na pierwsze i drugie dziecko, 225 euro na trzecie dziecko oraz 250 euro za każde kolejne dziecko. Przy spełnieniu określonych warunków dzieci posiadające obywatelstwo innego państwa również mogą otrzymać zasiłek rodzinny.

Więcej informacji na temat poszczególnych świadczeń i form pomocy znajdziesz na stronach internetowych Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny oraz na portalu Familienportal. Możesz też skorzystać z serwisu informacyjnego Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, gdzie po wprowadzeniu kilku danych dowiesz się, jakie świadczenia rodzinne Ci przysługują.