Navigation

Zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy (Elterngeld) to pomoc finansowa dla rodziców, którzy po narodzinach dziecka ograniczają lub przerywają pracę zarobkową, aby sprawować nad nim opiekę. Prawo do zasiłku wychowawczego mają wszystkie matki i wszyscy ojcowie. Pobierając zasiłek wychowawczy możesz pracować do 30 godzin tygodniowo. Może być też tak, że wcale nie wykonujesz pracy zarobkowej. Pobierając zasiłek wychowawczy, nie musisz przerywać studiów lub kształcenia zawodowego. Wniosek o przyznanie zasiłku wychowawczego można złożyć samemu lub wspólnie z drugim rodzicem.

Istnieją trzy rodzaje zasiłku wychowawczego: podstawowy zasiłek wychowawczy (Basiselterngeld), zasiłek wychowawczy plus (ElterngeldPlus) oraz bonus partnerski (Partnerschaftsbonus).

Podstawowy zasiłek wychowawczy możesz otrzymywać przez co najmniej 2 miesiące i aż do 12 miesięcy po narodzinach dziecka. Jeżeli oboje rodzice skorzystają z zasiłku wychowawczego, świadczenia przysługują Wam łącznie przez 14 miesięcy. Okres pobierania zasiłku rodzice mogą dowolnie podzielić pomiędzy sobą. Podstawowy zasiłek wychowawczy rodzice mogą otrzymywać wspólnie, po kolei lub na przemian. Dodatkowe dwa miesiące możesz również wykorzystać, jeżeli samotnie wychowujesz dziecko. Podstawowy zasiłek wychowawczy wynosi od 300 euro do 1800 euro miesięcznie, w zależności od wysokości Twojego dochodu przed narodzeniem dziecka. Z reguły jest to 65 procent dochodu netto.

Rodzice mający niskie dochody otrzymują zasiłek w wysokości do 100 procent swojego dochodu netto. Jeżeli w czasie pobierania zasiłku wychowawczego pracujesz na część etatu, wysokość Twojego zasiłku ulega zmianie. Twój dochód po narodzinach dziecka jest brany pod uwagę. Jeżeli przed narodzeniem dziecka nie miałaś dochodu, możesz otrzymać zasiłek w minimalnej wysokości. Jeżeli masz więcej małych dzieci lub na świat przyszły bliźnięta, wówczas możesz otrzymać wyższe świadczenia.

Dla przykładu: Matka otrzymuje podstawowy zasiłek wychowawczy od 1. do 8. miesiąca życia dziecka. Następnie ojciec pobiera podstawowy zasiłek wychowawczy od 9. do 14. miesiąca. W ten sposób oboje rodzice wykorzystali pełne 14 miesięcy, w których przysługiwał im podstawowy zasiłek wychowawczy. Pobierając zasiłek wychowawczy plus można wydłużyć czas pobierania świadczeń. Zasiłek wychowawczy plus jest wypłacany dwa razy dłużej niż podstawowy zasiłek wychowawczy. Jeżeli po narodzinach dziecka nie pracujesz, zasiłek wychowawczy plus osiąga połowę wysokości podstawowego zasiłku wychowawczego. Jeżeli po narodzinach dziecka pracujesz na część etatu, zasiłek wychowawczy plus może mieć taką samą wysokość jak podstawowy zasiłek wychowawczy przy pracy na część etatu. Wówczas pobieranie zasiłku wychowawczego plus może się szczególnie opłacać, gdyż zasiłek można pobierać w takiej samej lub podobnej wysokości, ale dłużej niż podstawowy zasiłek wychowawczy.

W ten sposób można otrzymać więcej świadczeń z tytułu zasiłku wychowawczego. Zasiłek wychowawczy plus wynosi od 150 do 900 euro miesięcznie. Podstawowy zasiłek wychowawczy i zasiłek wychowawczy plus możesz dowolnie łączyć. Rodzice, którzy obowiązki rodzinne i pracę zawodową dzielą między sobą w sposób szczególnie partnerski, mogą otrzymać bonus partnerski. Są to cztery dodatkowe miesiące pobierania zasiłku wychowawczego plus, jeżeli oboje rodzice jednocześnie pracują na część etatu. Jeżeli samotnie wychowujesz dziecko, wystarczy, że Ty spełniasz wszystkie wymagane warunki.

Bonus partnerski można wziąć w każdej chwili: przed, pomiędzy lub po okresie pobierania podstawowego zasiłku wychowawczego i zasiłku wychowawczego plus. Możliwe jest następujące rozwiązanie: Matka pobiera podstawowy zasiłek wychowawczy przez pierwsze cztery miesiące życia dziecka, a ojciec w 5. i 6. Oboje rodzice od 7. do 14. miesiąca otrzymują zasiłek wychowawczy plus, a od 15. do 18. miesiąca rodzice oboje pracują od 25 do 30 godzin tygodniowo i wykorzystują w tym czasie bonus partnerski.

Przy pomocy interaktywnego kalkulatora „Elterngeldrechner” możesz uzyskać niewiążące, orientacyjne wyliczenie Twojego zasiłku wychowawczego. Funkcję „Elterngeldrechner” i dalsze informacje znajdziesz na stronie internetowej Familienportal. Wniosek o zasiłek wychowawczy możesz złożyć w formie pisemnej w lokalnym urzędzie realizującym wypłatę tego świadczenia (Elterngeldstelle). Przy pomocy nowego bezpłatnego serwisu „Antragsassistent ElterngeldDigital” – w zależności od kraju związkowego, w którym masz miejsce zamieszkania, – możesz bezpośrednio złożyć wniosek o zasiłek wychowawczy, wypełniając formularz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.elterngeld-digital.de.