Navigation

Dječji doplatak

Dječji doplatak dobivaju roditelji koji zarađuju dovoljno za sebe, ali čiji je dohodak nedovoljan ili jedva dovoljan za pokrivanje svih potreba obitelji. Dječji doplatak iznosi najviše 205 eura mjesečno po djetetu. On se isplaćuje za svako nevjenčano dijete do navršene 25. godine života ako ispunjavate sljedeće uvjete: Za dotično dijete morate primati naknadu za djecu (Kindergeld). Osim toga, vaš dohodak ne smije biti manji od određenog minimuma koji iznosi 900 eura bruto a parove i 600 eura bruto za samohranog roditelja.

Maksimalni dohodak koji je važio prije ukinut je 1. siječnja 2020. tako da sada možete primati dječji
doplatak i s nešto većim dohotkom. Osim toga, od 1. siječnja 2020. možete dobivati dječji doplatak i u slučaju da vaš dohodak od nesamostalnog rada ili samostalne djelatnosti, dječji doplatak i naknada za stanovanje (Wohngeld) zajedno iznose do 100 eura manje od davanja na koja biste imali pravo na osnovi Druge knjige Socijalnog zakonika (SGB II).

Od dohotka vaše djece, npr. uzdržavanja ili predujma za uzdržavanje, od 1. srpnja 2019. se uračunava samo 45 posto u dječji doplatak. Podnošenje zahtjeva stoga se također isplati ako ste samohrani roditelj i ako imate mali dohodak. Uz dječji doplatak možete dobivati davanja za obrazovanje i socijalnu uključenost, npr. besplatno sudjelovanje u zajedničkom ručku u školama i jaslicama/vrtićima te paket za školske potrepštine u iznosu od 154,50 eura. Osim toga, osobe koje primaju dječji doplatak oslobođene su od plaćanja troškova boravka u jaslicama/vrtićima.

Za dobivanje dječjeg doplatka morate podnijeti pisani zahtjev Fondu za pomoć obiteljima (Familienkasse) Savezne agencije za zapošljavanje (Bundesamt für Arbeit). Od početka 2020. možete popuniti potrebnu dokumentaciju za zahtjev i online. Imate li eventualno pravo na dječji doplatak, možete provjeriti interaktivnom aplikacijom „KiZ-Lotse“ Fonda za pomoć obiteljima.

Daljnje detaljne informacije o pojedinačnim davanjima i potporama možete pronaći i na portalu za obitelji (https://familienportal.de/) Saveznog ministarstva za obitelj. Koristite i informativnu aplikaciju Saveznog ministarstva za obitelj (https://www.infotool-familie.de/) kojom pomoću nekoliko podataka možete saznati koja obiteljska davanja za vas dolaze u obzir.