Navigation

Suplimentul de alocaţie pentru copii

Suplimentul de alocaţie pentru copii se alocă acelor părinţi care câştigă suficient pentru a-şi asigura propria existenţă, dar nu suficient sau doar la limită pentru a acoperi în întregime existenţa familiei. Suplimentul de alocaţie pentru copii este de cel mult 205 euro pe lună de copil. Această se plăteşte pentru fiecare copil necăsătorit, până la vârsta de 25 de ani, dacă îndepliniţi următoarele condiţii: Trebuie să beneficiaţi de alocaţia de stat pentru respectivul copil. Venitul dvs. nu se poate situa sub un anumit nivel minim, care se ridică la 900 euro brut pentru perechi şi la 600 euro brut pentru părinţi care îşi cresc singuri copii.

De la 1 ianuarie 2020 plafonul maxim de venit valabil până acum nu va mai fi valabil, astfel încât puteţi beneficia de suplimentul de alocaţie pentru copii şi în cazul unui venit ceva mai mare. De la 1 ianuarie 2020 puteţi, de asemenea, să beneficiaţi de suplimentul de alocaţie chiar şi atunci când, însumând venitul dvs., suplimentul de alocaţie pentru copii şi ajutorul pentru locuinţă, vă veţi plasa cu cel mult 100 euro sub nivelul prestaţiei cuvenite conform Codului Social SGB II.

De la 1 iulie 2019 venitul copiilor dvs., de pildă întreţinerea sau avansul de întreţinere, se socoteşte doar în măsură de 45 la sută la suplimentul de alocaţie pentru copii. Merită, deci, să depuneţi o cerere chiar şi atunci când vă creşteţi singur/singură copilul şi aveţi un venit mic. În plus faţă de suplimentul de alocaţie pentru copii, puteţi beneficia de prestaţii pentru educaţie şi participare la viaţa socială, cum ar fi participarea gratuită la un prânz comun la şcoală şi la grădiniţă, precum şi un pachet de rechizite în valoare de 154,50 euro. În plus, beneficiarii de supliment de alocaţie pentru copii sau ajutor pentru locuinţă sunt exoneraţi de la plata taxelor de grădiniţă.

Alocaţia suplimentară trebuie solicitată în scris de către dvs., la Agenţia pentru plăţi (Familienkasse) din cadrul Oficiului Federal pentru ocuparea forţei de muncă (Bundesagentur für Arbeit). De la începutul anului 2020 puteţi completa documentele aferente cererii şi online. Cu ajutorul asistentului KiZ al Agenţiei pentru plăţi (Familienkasse) veţi putea verifica dacă sunteţi eligibil pentru suplimentul de alocaţie pentru copii.

Alte informaţii utile, referitoare la respectivele prestaţii şi ajutoare, se regăsesc pesite-ul Ministerului Federal pentru Familie. Utilizaţi şi infotool oferit de Ministerul Federal pentru Familie. Prin intermediul acestuia, cu doar câteva date introduse, puteţi afla care sunt prestaţiile familiale de care puteţi beneficia.


Acei părinţi care câştigă suficient pentru a-şi asigura propria subzistenţă, dar nu şi pe cea a familiei lor beneficiează de suplimentul de alocaţie pentru copii (Kinderzuschlag). Acesta se plăteşte pentru fiecare copil necăsătorit, până la vârsta de 25 de ani, dacă îndepliniţi următoarele condiţii: Trebuie să beneficiaţi de alocaţia de stat pentru copilul respectiv. în plus, nu puteţi să aveţi dreptul la prestaţii acordate conform Codului Social Federal SGB II, ca de pildă indemnizaţia de şomaj II.

Acest lucru se va schimba începând cu 1 ianuarie 2020. Atunci veţi putea beneficia de suplimentul de alocaţie pentru copii şi atunci când, însumând suplimentul de alocaţie pentru copii şi ajutorul pentru locuinţă, vă veţi plasa cu cel mult 100 euro sub nivelul prestaţiei cuvenite conform Codului Social SGB II. Venitul dvs. nu se poate situa sub un anumit nivel minim, dar nici nu poate depăşi un plafon maxim stabilit.

Nivelul minim brut se ridică la 900 euro pentru perechi şi la 600 euro brut pentru părinţii singuri. Plafonul maxim diferă de la familie la familie. Acesta depinde de exemplu de ajutorul pentru locuinţă acordat familiei şi de numărul de copii.

Începând cu 1 ianuarie 2020 plafonul maxim nu se va mai aplica, astfel încât dvs. veţi putea beneficia de suplimentul de alocaţie pentru copii chiar şi în cazul unui venit puţin mai mare. Venitul copiilor dvs., de ex. pensia de întreţinere sau avansul de întreţinere va fi compensat cu suplimentul de alocaţie pentru copii. Noutatea este că, începând de la 1 iulie 2019, acest venit va fi compensat doar în măsură de 45 la sută.

Merită, deci, să depuneţi o cerere chiar şi atunci când sunteți părinte singur şi aveţi un venit mic. Alocaţia suplimentară pentru copii este de cel mult 185 euro pe lună. În plus, puteţi beneficia de prestaţii pentru educaţie şi participare la viaţa socială. Astfel, începând din august 2019 la şcoală şi la grădiniţă, la prânz, va exista o masă gratuită, şi un pachet de rechizite în valoare de 150 euro. Tot începând din august 2019 cei care beneficiază de alocaţie suplimentară pentru copii nu vor mai plăti taxele de grădiniţă.

Alocaţia suplimentară trebuie solicitată în scris de către dvs., la Agenţia pentru prestaţii familiale din cadrul Oficiului Federal pentru ocuparea forţei de muncă (Familienkasse/Bundesagentur für Arbeit). Cu ajutorul funcţiunii KiZ-Lotsen a Agenţiei pentru prestaţii familiale (Familienkasse) veţi putea verifica dacă sunteţi îndreptăţit să primiţi alocaţie suplimentară pentru copii. Chiar dacă în
acest moment nu sunteţi îndreptăţit, merită să vă verificaţi din nou situaţia la 01.01.2020. Atunci veţi fi de pildă îndreptăţit şi atunci când venitul dvs. de astăzi depăşeşte cu puţin plafonul maxim.

O nouă cerere poate, deci, merita. Alte informaţii utile referitoare la respectivele prestaţii şi ajutoare se regăsesc pe site-urile Ministerului Federal pentru Familie, precum şi pe portalul dedicat familiei, Familienportal. Utilizaţi şi funcţia Infotool oferită de Ministerul Federal pentru Familie. Prin intermediul acesteia, cu doar câteva date introduse, veţi afla care sunt prestaţiile familiale de care puteţi beneficia.