Navigation

Dodatek na dziecko

Dodatek na dziecko otrzymują rodzice, których zarobki wystarczają na pokrycie własnych kosztów utrzymania, ale nie, lub ledwo pozwalają na zaspokojenie potrzeb całej rodziny. Dodatek na dziecko wynosi miesięcznie maksymalnie 205 euro na dziecko Jest on wypłacany na każde dziecko do 25. roku życia, nie pozostające w związku małżeńskim, jeżeli spełniają Państwo następujące warunki: Muszą Państwo pobierać na to dziecko zasiłek rodzinny. Państwa dochód nie może być poza tym niższy od określonego ustawowo progu minimalnego. Wynosi on 900 euro brutto w przypadku par i 600 euro brutto w przypadku samotnych rodziców.

Dotychczasowy maksymalny próg dochodowy został zniesiony z dniem 1 stycznia 2020 r., tak że mogą Państwo pobierać dodatek na dziecko również, mając nieco wyższy dochód. Poza tym mogą Państwo od 1 stycznia 2020 r. otrzymywać zasiłek rodzinny także, jeżeli ze swoim dochodem z pracy, dodatkiem na dziecko i zasiłkiem mieszkaniowym pozostają Państwo nie więcej niż 100 euro poniżej uprawnienia zgodnie z SGB II.

Dochód Państwa dzieci, na przykład świadczenia alimentacyjne lub zaliczka na świadczenia alimentacyjne, są od 1 lipca 2019 rwliczane tylko w 45 procentach do dodatku na dziecko. Wniosek warto więc złożyć także, jeżeli Pani/Pan jest osobą samotnie wychowującą dziecko i ma niskie dochody. Dodatkowo do dodatku na dziecko mogą Państwo otrzymać świadczenia na cele edukacyjne i udział w życiu społecznym, na przykład udział w darmowej ofercie obiadowej w szkole oraz żłobku i przedszkolu a także wyprawkę szkolną w wysokości 154,50 euro. Poza tym osoby pobierające dodatek na dziecko lub zasiłek mieszkaniowy są zwolnione z opłat za żłobek i przedszkole.

Wniosek o dodatek na dziecko muszą Państwo złożyć w formie pisemnej w Kasie Świadczeń Rodzinnych Federalnej Agencji Pracy. Od początku 2020 roku mogą Państwo wypełniać dokumenty wniosku również online. Czy prawo do dodatku na dziecko wchodzi dla Państwa w rachubę, mogą Państwo sprawdzić przy pomocy interaktywnego formularza KiZ-Lotse [przewodnik wideo] Kasy Świadczeń Rodzinnych.

Dalsze szczegółowe informacje na temat poszczególnych świadczeń i możliwości wsparcia znajdą Państwo również na Portalu rodzinnym Federalnego Ministerstwa Rodziny. Zachęcamy do skorzystania z narzędzia informacyjnego Infotool Federalnego Ministerstwa Rodziny. Mogą Państwo tutaj podając kilka informacji dowiedzieć się, jakie świadczenia rodzinne wchodzą dla Państwa w rachubę.