Navigation

Ochrona Macierzyństwa


Jasmin spodziewa się dziecka – to mały cud. Ciąża, poród i pierwsze miesiące życia Paula to szczególny okres w jej życiu. W tym czasie Jasmin I jej dziecko potrzebują szczególnej opieki, ochrony macierzyństwa. Gwarantuje ona ochronę zdrowia Paula i Jasminy w okresie ciąży i karmienia piersią. Poza tym dzięki ochronie macierzyństwa Jasmin może dalej pracować przed i po okresie ochronnym i jest objęta ochroną przed zwolnieniem. Ma też zapewnione dochody w czasie, kiedy nie wolno jej pracować. Także studentkom, uczennicom oraz wolontariuszkom Niemieckiej Służby Wolontariackiej przysługuje ochrona macierzyństwa.

Zwłaszcza w czasie pierwszych trzech miesięcy ciąży istnieją zagrożenia dla kobiet w ciąży i ich nienarodzonego dziecka. Im wcześniej Jasmin powiadomi swojego pracodawcę o swojej ciąży, tym lepiej może on zagwarantować skuteczną ochronę macierzyństwa. Pracodawca musi zadbać o wykluczenie sytuacji, materiałów i przedmiotów, które stanowią zagrożenie dla jej własnego zdrowia oraz zdrowia Paula. Dlatego musi on odpowiednio wcześnie zidentyfikować możliwe zagrożenia przez dokonanie analizy zagrożeń.

W ramach osobistej rozmowy Jasmin wspólnie ze swoim pracodawcą może zadbać o to, aby w czasie ciąży miała zapewnione odpowiednie warunki pracy. Jasmin przysługuje prawo do takiej rozmowy. Jeżeli Jasmin z przyczyn zdrowotnych nie wolno wykonywać określonych czynności, może ona otrzymać od swojego lekarza stosowne zaświadczenie. Zanim miałby nastąpić zakaz zatrudnienia, pracodawca Jasmin musi sprawdzić, czy jest w stanie tak dostosować warunki jej pracy, by były zgodne z wymogami ochrony macierzyństwa. Jasmin ewentualnie mogłaby pracować dalej na innym stanowisku.

Odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony macierzyństwa udziela również właściwy dla danego zakładu pacy organ nadzoru. Jeżeli pracodawca Jasmin poprzez działania ochronne nie może wykluczyć zagrożeń dla zdrowia Jasmin i Paula, wówczas nie może jej zatrudniać. Zakaz zatrudnienia obowiązuje tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony jej zdrowia oraz zdrowia Paula. Zakaz zatrudnienia może też być ograniczony do określonych czynności lub czasu pracy.

Sześć tygodni przed wyliczonym terminem porodu rozpoczyna się okres ochronny, w którym Jasmin nie musi już pracować. Termin porodu ustala lekarka, lekarz, położna lub położnik. Jeżeli mały Paul przyjdzie na świat wcześniej niż przewidywano, wówczas okres ochronny Jasmin przedłuża się po porodzie o liczbę dni niewykorzystanych przed porodem. Jasmin korzysta z ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego, dlatego podczas okresu ochronnego otrzymuje zasiłek macierzyński i dodatek wypłacany przez pracodawcę. Świadczenia te łącznie zwykle osiągają wysokość przeciętnego zarobku w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed porodem. Jeżeli Jasmin sobie tego życzy, może ona podczas okresu ochronnego przed porodem dalej pracować.

Po porodzie obowiązuje okres ochronny wynoszący osiem tygodni. W tym czasie Jasmin w żadnym wypadku nie wolno pracować. O określonych przypadkach, np. porodów wielorakich lub przedwczesnych, okres ochronny po porodzie trwa dwanaście tygodni. Również w tym czasie wypłacany jest zasiłek macierzyński oraz dodatek od pracodawcy. W przypadku narodzin dziecka niepełnosprawnego okres ochronny - na wniosek matki - może zostać przedłużony z ośmiu do dwunastu tygodni. Ponieważ Jasmin korzysta z ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje jej pomoc położnej. Po okresie ochronnym może też otrzymywać zasiłek wychowawczy i wziąć urlop wychowawczy.

Również po powrocie Jasmin do zakładu pracy, jej stanowisko pracy musi spełniać wymogi ochrony macierzyństwa. Jeżeli karmi ona małego Paula piersią, pracodawca musi dostosować jej warunki pracy w ten sposób, aby nie były one uciążliwe dla zdrowia Jasmin I Paula. Jeżeli jest to niemożliwe, Jasmin nie może zostać zatrudniona i w zamian otrzymuje wynagrodzenie w związku zakazem świadczenia pracy (Mutterschutzlohn). Do pierwszego dnia urodzin Paula Jasmin ma prawo do korzystania z płatnych przerw na karmienie Paula. Więcej pożytecznych informacji znajdziesz w naszym przewodniku na temat ochrony macierzyństwa (Leitfaden zum Mutterschutz).