Navigation

Zaliczkę z tytułu świadczeń alimentacyjnych


Jeżeli dziecko nie otrzymuje alimentów, możesz pobierać zaliczkę z tytułu świadczeń alimentacyjnych (Unterhaltsvorschuss). Jest ona wypłacana maksymalnie do ukończenia 18. roku życia. Zaliczka ta dla dzieci w wieku do 5 lat wynosi 174 euro miesięcznie, a dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat 232 euro miesięcznie. Twój dochód rodzica samotnie wychowującego dziecko nie ma przy tym znaczenia.

Dzieci w wieku 12-17 lat mają prawo do zaliczki z tytułu świadczeń alimentacyjnych, jeżeli nie otrzymują świadczeń zgodnie z SGB II lub jeżeli jako rodzic samotnie wychowujący dziecko i pobierający świadczenia z SGB II uzyskujesz dochód miesięczny w wysokości co najmniej 600 euro brutto. W takim przypadku otrzymujesz zaliczkę z tytułu świadczeń alimentacyjnych w wysokości 309 euro miesięcznie.

Wniosek o zaliczkę z tytułu świadczeń alimentacyjnych musisz złożyć w formie pisemnej, z reguły we właściwym Urzędzie ds. Dzieci i Młodzieży. Po spełnieniu określonych warunków zaliczkę z tytułu świadczeń alimentacyjnych mogą otrzymać również dzieci posiadające obywatelstwo innego państwa.

Więcej informacji na temat poszczególnych świadczeń i form pomocy znajdziesz na stronach internetowych Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny oraz na portalu Familienportal. Możesz też skorzystać z serwisu informacyjnego Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, gdzie po wprowadzeniu kilku danych dowiesz się, jakie świadczenia rodzinne Ci przysługują.