Navigation

Przysługująca na dziecko kwota wolna od podatku

Zwolnienie od podatku minimum socjalnego potrzebnego na utrzymanie dziecka następuje w formie zasiłku rodzinnego lub kwoty wolnej od podatku (Freibeträge für Kinder). Kwoty wolne od podatku przysługują wszystkim rodzicom do 18. roku życia dziecka bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków. Po ukończeniu 18. roku życia kwoty wolne od podatku przy spełnieniu określonych warunków są przyznawane do 25. roku życia, np. jeżeli Twoje dziecko uczy się zawodu.

Przysługująca na dziecko kwota wolna od podatku wynosi

  • 4.980 euro za rok 2019;
  • 5.172 euro za rok 2020 oraz
  • 5.460 euro za rok 2021.

Kwota wolna od podatku przysługuje w równych częściach obojgu rodzicom. Jako rodzic samotnie wychowujący w niektórych sytuacjach masz prawo do wykorzystania kwoty wolnej od podatku w pełnej wysokości. Ponadto jest jeszcze kwota wolna od podatku na potrzeby związane z zapewnieniem opieki, wychowaniem lub nauką zawodu w łącznej wysokości 2928 euro. Również ta kwota zasadniczo przysługuje w równych częściach obojgu rodzicom. Jeżeli samotnie wychowujesz niepełnoletnie dziecko, możesz złożyć wniosek o przeniesienie na siebie kwoty wolnej przysługującej drugiemu rodzicowi.

O przyznaniu kwot wolnych od podatku z tytułu wychowywania dziecka decyduje urząd skarbowy. Przy ustalaniu wymiaru podatku dochodowego urząd sprawdza, które rozwiązanie jest dla podatnika korzystniejsze. Jeżeli zasiłek rodzinny na dziecko nie daje takiego samego efektu jak kwoty wolne od podatku, to kwoty te – po uwzględnieniu wypłaconego Ci już zasiłku rodzinnego – są odejmowane od Twojego dochodu.

Więcej informacji na temat poszczególnych świadczeń i form pomocy znajdziesz na stronach internetowych Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny oraz na portalu Familienportal. Możesz też skorzystać z serwisu informacyjnego Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, gdzie po wprowadzeniu kilku danych dowiesz się, jakie świadczenia rodzinne Ci przysługują.