Navigation

Ulgi podatkowej dla samotnych rodziców.


Sytuację osób samotnie wychowujących dziecko uwzględnia się przy naliczaniu podatku dochodowego. Osoby takie mogą skorzystać z ulgi podatkowej dla samotnych rodziców (Entlastungsbetrag). Ulga ma formę dodatkowej kwoty wolnej od podatku w wysokości 1908 euro.

Od drugiego dziecka ulga podatkowa wzrasta o 240 euro na każde kolejne dziecko. Ulga podatkowa w wysokości 1908 euro jest automatycznie uwzględniana w II klasie podatkowej, przeznaczonej dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Dodatkowe kwoty wolne przysługujące na kolejne dzieci właściwy urząd skarbowy na wniosek zarejestruje na Twojej karcie podatkowej (Lohnsteuerkarte).

Więcej informacji na temat poszczególnych świadczeń i form pomocy znajdziesz na stronach internetowych Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny oraz na portalu Familienportal. Możesz też skorzystać z serwisu informacyjnego Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, gdzie po wprowadzeniu kilku danych dowiesz się, jakie świadczenia rodzinne Ci przysługują.